Anasayfa  | �leti�im Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 Fahir Atakoðlu Ýle Röportaj
Dünyaca ünlü piyanistimiz Fahir Atakoðlu ile Çok Özel Röportaj
Burcu Çetinkaya Ýle Röportaj
Türkiye Kadýnlar Ralli Þampiyonu Burcu Çetinkaya Ýle Çok Özel Röportaj
Süheyl-Behzat Uygur Kardeþler Ýle Röportaj
Tiyatro duayeni Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatrocu olan oðullarý Behzat ve Süheyl Uygur kardeþler ile Çok Özel Röportaj
Öykü&Berk Ýle Röportaj
Öykü ve Berk Kardeþlerle Çok Özel Röportaj
Prof.Dr.Ahmet Mete Iþýkara Ýle Röportaj
Deprem Dede'ye 1999 Marmara Depremi'nden 12 yýl Sonra Mikrofon Uzattýk
Ediz Hun ile Röportaj
Ünlü Sinema Sanatçýsý Ediz Hun ile Çok Özel Röportaj
Alp Alper Ýle Röportaj
THY'de yolcu hizmetleri trafik personeli olarak göreve baþlayan Alp Alper, gökyüzünden dünyayý seyretti ancak fotoðrafçý gözüyle...
Timsal Karabekir Ýle Röportaj
Kurtuluþ Savaþý Kahramaný Kazým Karabekir Paþa'nýn öz kýzý Timsal Karabekir Ýle Çok Özel Röportaj
Murat Karadað Ýle Röportaj
Petrol Fýrtýnasý adlý kitabýn yazarý Raif Karadað'ýn oðlu Murat Karadað ile çok özel röportaj...
Meltem Ýnan Ýle Röportaj
Ýnsan Koleksiyoncusu adlý kitabýn yazarý gazeteci-belgeselci Meltem Ýnan çok özel röportaj...
Mehmet Bican Ýle Röportaj
Gazeteci-Yazar Mehmet Bican ile Çerkes Eniþte adlý romaný hk. özel röportaj
Hakký Öcal Ýle Röportaj
Bilgisayar Programlama Dünyasýnýn Ustasý Hakký Öcal Ýle Çok Özel Röportaj
Hattat Fuat Baþar ile Röportaj
Dünyaca Ünlü Ebru ve Hat Sanatçýsý Fuat Baþar ile Çok Özel Röportaj
Alev Ýnan Ýle Röportaj
Yazar Alev Ýnan Ýle Çok Özel Röportaj
Oksal Erev Ýle Röportaj
Deprem Tahmini Uzmaný ve Ýstanbul 911 Arama Kurtarma Araþtýrma Derneði baþkaný Oksal Erev Ýle Çok Özel Röportaj
Doðan Can Gündoðdu Ýle Röportaj
Ünlü Genç Kreatif Yönetmen Doðan Can Gündoðdu Ýle Çok Özel Röportaj
CEZA Ýle Röportaj
RAP Sanatçýsý CEZA Ýle Çok Özel Röportaj 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA K�TAPLAR ELE�T�R� CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU R�PORTAJLAR �LET���M
Siteden yararlan�rken gizlilik ilkelerini okuman�z� tavsiye ederiz.
� 2024 T�m haklar� sakl�d�r.
�zinsiz ve kaynak g�sterilemeden yay�nlanamaz.


�izginet & Mehmet CAN